5725f01f8fb09-manivigoNo programa de hoxe falamos das mobilizaci?ns na nosa terra por mor do 1? de maio, Dia Internacional da Clase Obreira e escoitamos o cap?tulo 16 de historias da Galiza, sobre a mellora da sa?de na nosa terra, entre outras novas desta derradeira semana.

Comments are closed.