kartelaUn nuevo encuentro telefonico para Erretegia con Kepa Olaiz que nos ha reportado la organizacion de unas Charlas-conferencias sobre la incineracion de residuos. El encuentro nos ha permitido tambien volcar breves analisis sobre el verdadero quid de la cuestion ?quien quiere incineradora?

Para reflexionar sobre ello nos proponen estas Jornadas sobre Incineracion de Residuos

Escucha[audio:http://archive.org/download/JornadasSobreIncineracionDeResiduos151201/Jornadas%20sobre%20Incineracion%20de%20Residuos_151201.mp3]

Invitacion para participar

HONDAKINEN ERRAUSKETARI BURUZKO JARDUNALDIAK

Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradunen ( Markel Olano, Ahaldun Nagusia eta Jose Ignacio

Asensio Ingurumeneko diputatua) Zubietako erraustegia berpizteko mehatxuaren aurrean,

Errausketaren aurkako Plataformen Koordinadorak hitzaldi sorta bat antolatu du abenduan zehar.

Koordinadoraren ustez beharrezkoa da herritarrak informatuta izatea, horrela kontzientzia hartu

eta osasunaren eta ingurumenaren aldeko hautua egin dezaten. Ezin dugu albo batera utzi

hondakinak erretzea joan den mendean martxan jarritako irtenbidea izan dela. Gaur egun

Europatik datozen erresoluzioek hondakinen hierarkia jarraitzeko eskatzen dute, murrizketa,

berrerabilpena eta birziklapena lehenetsiaz, errausketa eta zabortegira botatzea ahal neurrian

baztertuz, beti ere ekonomia zirkularraren ildoa jarraituz zero zaborreratz. Hainbat neurri

proposatzen dute hau ahalbidetzeko (produktuen ekodiseinoa, tasetan hobariak, materia organikoa

derrigorrez berezita biltzea …), eta bitartean Gipuzkoan erraustegi berria irekitzeko asmoa

agertzen digute.

Honelako kontraesanak dituzten alderdi politiko erraustzaileen aurrean aukera garbia egiten dugu

herritarren osasunaren eta ingurumenaren alde. Ezin da ahaztu hondakinen errausketak dioxina

bezalako gai toxikoak aireratzen dituela, CO 2 eta NO X kantitate oso handiak, segurtasun handiko

zabortegiak behar dituela errauts eta zepentzat. Gainera azken urte hauetan Gipuzkoan bertan

frogatu da hondakin gehienak birziklagarriak direla, behar bezala gaika bilduz gero; beraz leku

guztietara zabalduz gero ez dugu erraustegi beharrik.

JORNADAS SOBRE LA INCINERACI?N DE RESIDUOS.

Ante la amenaza de resucitar la incineradora de Zubieta por parte de los responsables de la

Diputaci?n de Gipuzkoa (Markel Olano, Diputado General y Jos? Ignacio Asensio, Diputado de

Medio Ambiente), la Coordinadora de Plataformas contra la Incineraci?n ha organizado una serie

de charlas a lo largo del mes de diciembre.

En opini?n de la Coordinadora es preciso informar a la ciudadan?a, para que tome conciencia y

opte por la salud y el medio ambiente. No podemos olvidar que la incineraci?n de residuos fue la

soluci?n que se dio el siglo pasado al problema de los residuos. Hoy en d?a las resoluciones que

llegan desde Europa exigen el respeto a la jerarqu?a de los residuos, priorizando la reducci?n, la

reutilizaci?n y el reciclaje, marginando y en la medida de lo posible la incineraci?n y los

vertederos, siempre siguiendo el camino de la econom?a circular hacia la basura cero. Para llegar a

esta situaci?n proponen una serie de medias (eco dise?o de los productos, bonificaciones en las

tasas, recogida selectiva obligatoria de la materia org?nica etc), y mientras tanto en Gipuzkoa

est?n pensando en una nueva incineradora.

Ante las grandes contradicciones que tienen los partidos incineradores, hacemos una apuesta clara

por la salud y el medio ambiente. No podemos olvidar que las incineradoras vierten a la atm?sfera

substancias t?xicas como las dioxinas y grandes cantidades de CO 2 y NO X, que necesitan de

vertederos de seguridad para las cenizas y las escorias. Adem?s en Gipuzkoa se ha demostrado

estos ?ltimos a?os que la mayor parte de los residuos son reciclables, si se recogen selectivamente

y de forma universal, por lo que no hay necesidad de la incineradora.

 

 

Comments are closed.