Neste programa escoitamos o quinto cap?tulo de Historias da Galiza, que trata sobre cotasa nosa lingua. Enlazando con este tema, falamos de distintas iniciativas que existen no noso pa?s para dar pulo ao seu uso. Tam?n damos voz aos mari?eiros e armadores da pesca de cerco, que levan xa un mes acampados en Compostela protestando pola pol?tica de cuotas.

Comments are closed.