PPZ001Este miercoles 10 de Setiembre se celebro esta rueda de prensa en Donostia desde PALESTINAREKIKO ELKARTASUN TALDEA para denunciar la proyeccion de varias peliculas israelis?en el marco del Festival de Cine Donostiarra y continuar con la campa?a BDS -Boicot, desinversiones y Sanciones-contra Israel, en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Tambien se guardo un peque?o apartado por la libertad de Alfon.

En euskera [audio:http://archive.org/download/PorPalestinaEnZinemaldia140910EUSK/Por%20Palestina%20en%20Zinemaldia_140910_EUSK.mp3]

En castellano[audio:http://archive.org/download/PorPalestinaEnZinemaldia140910EUSK/Por%20Palestina%20en%20Zinemaldia_140910_CAST.mp3]

DONOSTIAKO NAZIOARTEKO ZINEMALDIA Elkarteko partaide diren instituzioei zuzendutako gutuna:

Donostiako Udala, Juan Karlos Izagirre jauna.

Gipuzkoako Foru Aldundia, Martin Garitano jauna.

Gasteizko Gobernua, Cristina Uriarte andrea.

Ministerio de Educaci?n, Cultura y Deportes, se?or Jos? Ignacio Wert.

Palestinarekiko Nazioarteko Elkartasun urte gisara izendatu zuen NBEk 2014a eta Israelek izugarrizko sarraskiarekin ospatu du, Gaza suntsituz, 2.000 palestindar baino gehiago erailez -horietariko asko, haur eta emakumeak-, hiriko beste 10.000 biztanle zaurituz, beste 40.000 etxebizitza eta asentamendu berri suntsituz eta, nahikoa ez balitz, Zisjordanian bidegabeko atxilotuak eta hildakoak eraginez. Gauza berririk ez, nahiz eta sarraskian inoiz baino urrunago joan den oraingoan Israel.

Gauza berririk ere ez Donostiako Zinemaldian. NBEk harturiko erabakiaren eraginez ez genuen zinema palestinarraren atzera begirako sailik espero, nahiz eta horrelako zerbait egiteak zentzu osoa izan zezakeen, baina zinema palestindarraren testigantza emango zukeen filmaren bat, gutxienez, espero genuen aurtengo edizioan. Bai zera! Arrastorik ere ez!

?Badakigu zinema palestinarra aurkitzea zailago dela, baina jakin badakigu zinema palestinarra egon badagoela, nahiz eta Israelen aldetik pairatzen duen etengabeko boikota emankorra den oso. Zinegile palestinarrak badaude, nahiz eta beren lanerako bitartekorik ez duten, besteak beste, Israelen okupazioaren ondorioz. Ez dute zinema eskolarik, ez dituzte estudioak, produktoreak eta banatzaileak aurkitzea oso zaila da eta, zailagoa oraindik, Israelen baimena eskuratzea.

?Gutziontzat ezaguna da Donostiako Zinemaldiak ez duela Israelen aurkako boikota babesten, baina ez du sekula salatu kultura eta, bereziki, zinema palestinarrarekiko Israelek garatzen duen boikota. Zinemaldian eman diren edizioetan egon den zinema palestinarraren hutsuneak zinema honen aurkako boikotaren partaide bihurtzen du Donostiako Zinemaldia.

?Azken 50 egun hauetan ikusi ahal izan ditugun gizateriaren aurkako krimenen arduraduna da Israel, baina berdin dela dirudi. Hala eta guztiz ere, zinema israeldarra ongi etorria da zinemaldian zeren eta, aditu ineteresatu batzuen arabera, ?kulturak ez omen du zer ikusirik politikarekin? eta zinemaren eginkizuna, sentsibilitate ezberdinen artean ?zubigintza lantzea da?. Kultura eta, bereziki, zinemaren eta politikaren arteko lotura zuzena delako esparru horretan dirutza handia inbertizten duen Israelen alde 60 urtetik gora daramatzagu ?zubiak eraikitzen?, jakin badakigunean Israelek, une berean, palestinarren kultura eta historia suntsitzeko ahaleginetan ari dela, palestinar kultura eta zinemaren sorrerarako eta, bereziki, zabalkunderako, oztopoak jarriz.

Zuetako askok galdetuko du, zergatik Israelen aurkako boikotari soilik ekin, munduan giza eskubideak bortxatzen dituzten estatuak asko direnean? Gure ustez Israelen kasua berezia delako. Izan ere, beste inori ez bezala, nazioarteko komunitateak Israeli NBEren instalazioak bonbardatzen uzten dio eta baita debekaturiko armak erabiltzea ere. Israelek, ehundaka tonelada bonba jaurti ditu zibilen aurka, NBEren ebazpen guztiak ez betetzeaz gain. Palestinaren okupazioari inadarrez eusten dio, haurrak espetxeratzen ditu, hilketa selektiboak bideratzen ditu… nazioartearen konplizitate osoz. Askoz ere gauza gutxiagorengatik Europar Batasunak zigor gogorrak ezarri zizkion Iraki bere garaian eta oraintxe bertan Errusiari. Baina Israel ez da sekula zigortu, bakartu edota nazioarteko instituzioetatik kanporatu. Europar Batasunak Israel estatu ?demokratikotzat? jotzen du, apartheida bideratzen duen estatua izan arren, eta gizateriaren aurkako krimenen arduraduna izanik. Ondorioz, Israelekiko lehentasunezko harreman normalizatuak garatzen ditu Europar Batasunak (komertzialak, kulturalak, akademikoak, zientifikoak, kirol mailakoak).

Hainbat Gobernuk Israelen zigorgabetasunarekiko duten jarrera ikusirik, nazioarte mailan BDS (boikota, desinbertsioa eta santzioak) kanpaina martxan jarri zen, bide horretatik Israel nazioarteko legeria betetzera derrigortzeko, legez kanpoko okupazioari eta apartheidari amaiera emanez eta, bide batez, errefuxiatu guztien iztulera bideratuz, giza eskubide guztiak errespetatzeaz gain.

Honengatik guztiarengatik, zinema israeldarra ez da ongi etorria Donostiako Zinemaldira.

Israelgo zinemak kontatzen duenarekin nola gozatu, begien aurrean hildako 2.000 lagunen -hauetako 500 haur eta gazteak- eta 10.000 zaurituen irudiak bizi-bizi ditugunean, hauetako asko betiko elbarrituak geratuko direla dakigunean? Gazaren blokeo ilegal eta kriminalaren aurrean begiak nola itxi, egoera horrek Gaza heriotz motelera kondenatzen duela jakinik?

?Honengatik guztiarengatik, zera eskatzen dugu:

1.- Donostiako Zinemalditik israelgo filmak ken ditzatela, eskaintza honek palestinarrentzako irtenbide justua indartu baino, Israelgo Gobernuak bideratzen duen aparheid estatuarekiko konplizitate eta normaltasun keinutzat jotzen dugulako.

?2.- Palestinarren aurka Israelek apratheid politika mantentzen duen bitartean, Donostiako Zinemaldiak nazioarteko BDS kanpainarekin bat egitea, zinemaldi honetan Israeli parte hartzeko aukera galeraziz.

PALESTINAREKIKO ELKARTASUN TALDEA

Donostia, 2014ko iraila

IMG-20140910-WA0011???? A la atenci?n de las instituciones integrantes de la Sociedad FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTI?N :

Ayuntamiento de Donostia, se?or Juan Karlos Izagirre.

Diputaci?n Foral de Gipuzkoa, se?or Martin Garitano.

Gobierno Vasco, se?ora Cristina Uriarte.

Ministerio de Educaci?n, Cultura y Deportes, se?or Jos? Ignacio Wert.

La ONU proclam? 2014 A?o Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino e Israel lo ha celebrado con una brutal masacre, arrasando Gaza, matando a m?s de 2500 palestinos -muchos de ellos mujeres y ni?@s- e hiriendo a m?s de 10.000 habitantes de la ciudad-, adem?s de demoler 40.000 viviendas as? como los nuevos asentamientos, y practicar, adem?s, detenciones arbitrarias y asesinatos en Cisjordania. Nada nuevo, aunque esta vez ha ido m?s lejos que nunca en su barbarie.

Nada nuevo, tampoco, en el Zinemaldia de Donostia. No esper?bamos que la llamada de la ONU se tradujera en una retrospectiva sobre el cine palestino, aunque hubiera sido bastante l?gico, pero s? confi?bamos en encontrar alguna presencia testimonial del mismo en esta edici?n. Pero nada de nada.

?Entendemos que es m?s dif?cil de encontrar, pero existe el cine palestino, a pesar del boicot permanente y bastante efectivo de Israel. Hay cineastas palestinos, pero carecen de medios, debido a la ocupaci?n israel?. No hay escuelas de cine, no hay estudios, es muy dif?cil encontrar productores y distribuidores y, m?s dif?cil a?n, conseguir permiso de Israel.

?Todos y todas sabemos que el Zinemaldia de Donostia no apoya el boicot a Israel, pero nunca ha denunciado ni se opone al boicot que Israel ejerce sobre la cultura palestina y en concreto sobre el cine palestino. Su ausencia en la gran mayor?a de ediciones del festival supone en la pr?ctica la realizaci?n de un boicot no declarado al cine palestino.

Israel es el responsable de los cr?menes contra la humanidad que hemos podido ver en directo estos 50 d?as, pero no pasa nada. A pesar de todo ello, el cine israel? continua siendo bien recibido en este festival, porque, seg?n algunos interesados, “la cultura no tiene nada que ver con la pol?tica” y su papel es el de “tender puentes” entre las diferentes sensibilidades. Llevamos m?s de 60 a?os “tendiendo puentes ” a quien si tiene muy clara la relaci?n entre cultura y pol?tica , y por eso dedica un abultado presupuesto a la promoci?n de la cultura israel? ,y especialmente del cine israel?, al tiempo que promueve la destrucci?n sistem?tica de la cultura e historia palestina, impidiendo, con todo tipo de obst?culos, su desarrollo y, especialmente, su difusi?n.

??Se preguntar?n porque nos centramos en Israel cuando existen tantos pa?ses que violan los derechos humanos? Simplemente porque el caso de Israel es diferente: a ning?n otro pa?s del mundo se le permitir?a bombardear instalaciones de la ONU, usar armas prohibidas, lanzar toneladas de bombas sobre la poblaci?n civil, incumplir todas las resoluciones de la ONU, mantener la ocupaci?n, encarcelar a ni?@s… Por mucho menos, Europa sancion? a Irak y ahora a Rusia. Pero Israel nunca ha sido sancionado, ni aislado o expulsado de organismos internacionales. Europa considera a Israel un estado “democr?tico” -a pesar de ser un estado colonial que practica el apartheid y ser responsable de cr?menes contra la humanidad-, y mantiene por tanto sus relaciones preferentes en todos los campos ( comerciales , culturales , acad?micas, cient?ficas, deportivas) .

Como respuesta ante la impunidad absoluta de Israel por la complicidad de los Gobiernos naci? la campa?a internacional BDS ( Boicot, desinversiones y Sanciones ) con el objetivo de obligar a Israel a acatar la legalidad internacional ,-poniendo fin a la ocupaci?n y el apartheid, y permitiendo el regreso de los refugiados- .y a respetar los derechos humanos.

?Por todo ello, el cine israel? no es bienvenido a este Zinemaldia de Donostia.

?C?mo se puede disfrutar con lo que nos cuenta el cine israel? cuando a?n permanecen ante nuestros ojos las im?genes de las m?s de 2000 personas asesinadas , -m?s de 500 menores entre ellas-, y de 10.000 heridas, muchas de ellas invalidas? ?C?mo no reaccionar ante el bloqueo ilegal y criminal de Gaza que mantiene Israel que les condena a una muerte lenta ?

Solicitamos por ello que:

1.- Se retiren del Festival de Cine? las pel?culas Israel?es ya que su proyecci?n, lejos de promover una soluci?n justa para los y las palestinas, pretende ser un gesto normalizador y c?mplice con el Estado de apartheid que Israel mantiene en Palestina

2.- Mientras perdure la pol?tica de apartheid a la que Israel somete a la poblaci?n palestina, el Zinemaldia se adhiera a la campa?a BDS (boicot, desinversiones y sanciones) a trav?s de medidas que garanticen la NO participaci?n de Israel en este Festival.

?PALESTINAREKIKO ELKARTASUN TALDEA

Donostia, setiembre de 2014

PPZ002

?

Comments are closed.