1 mayo dia de lucha

LANEN BANAKETA POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA

Gaur Maiatzaren lehena da,Lanaren Nazioarteko Eguna. Burura datorkigun lehenengo gauza, milioika lagun gaudela lanposturik gabe. Egunak, asteak eta hilabeteak aurrera doazen heinean gero eta gehiago gara lanik ez eta gutxiengo baldintza duinetan bizitzeko ?zailtasunak ditugunak.

Urterik urte gobernu ezberdinek inposatzen dizkigun erabakiak: Konstituzio erreformek, dekretutzarrek, oinarrizko legeek, murrizketek eta erreforma ezberdinek helburu bakarra daukate: aberatsek gero eta botere eta diru gehiago eskuratzea langileen pobretze orokorraren, langabezi masibo, eskubideen galera eta zerbitzu publikoen murrizketen bitartez. Neurri hauek, gainera, era guztiz antidemokratikoaz burutzen ari dira, inposaketa erabiliz, inposaketa delako modu bakarra herritarren kontrako eraso hauek burutu ahal izateko.

Gizartearen lehentasuna, langabeziari aurre egitea da. Horregatik, entzun gaitzatela eskatzen dugu.

Ez dakitela zer egin? Erantzuna emanen diegu. Lanaren banaketa. Premiazkoa da benetan enpleguaren banaketa eta sektoreetan enplegu berriak sortzea. Nola? lanaldia murriztuz. Egin ditzagun lan-ordu gutxiago, guztiok lan egiteko. Egin ditzagun lan-ordu gutxiago etxetik kanpora eta egin ditzagun denok lan-ordu gehiago etxean, garaia baita tradizioz emakumeen ardurapean egon izan diren etxeko lanak eta zaintzak banatzeko ere.

Gobernuak langilegoaren aurka gobernatzen du. Gobernu Espainolak lan-erreforma bat egin zuen kaleratzeak erraztu eta merkeagotzeko. Gobernu Espainolak, milaka langile hitzarmenik gabe utziko dituen ?negoziazio kolektiboa aldatu zuen. Gobernu Espainolak, pentsioen erreforma bat egin zuen baina kontuz datorkigunarekin! beste bat PRESTATZEN ARI DA! Pentsiorik gabe utzi nahi gaituzte: kotizazio urteak igotzen dituzte erretiro pentsioaren eskubidea izateko eta? gainera, pentsioen kalkulua egiteko ere, urte kopurua igotzen dute nahiko urte kotizatu dituztenei pentsio txikiagoa ordaintzeko. Eta hau dena, Euskal Herriko Instituzioek onartzen dute eta Gobernu Espainolaren menpe murgiltzen ari dira.

Gobernuek, biltzeko, manifestatzeko eta greba egiteko eskubidea murriztu dizkigute. Erasotu eta ito egiten gaituzte polizia, isun eta epaiketen bidez (kartzelaratzeko eskaerak eta guzti). Bitartean, langilegoa erreakzio ultraliberal hauek jasaten ari gara eta botere politikoaren inguruan hedatu den ustelkeria egunerokotasunean ikusten ari gara.

Guzti honengatik, maiatzaren 1a ez da besta egun bat!

Maiatzaren 1a aldarrikapenerako eta borrokarako eguna da.

Exijitzen diegu:

 • Gizartearen baliabide publikoak, zor publikoa ordaintzeko edota bankari laguntzeko erabili ordez, pertsonei babesa emateko erabili ditzaten.
 • Langabezia jasaten ari diren pertsonek oinarrizko beharretarako lain izan dezaten.
 • Gizarte bazterkeria ekiditzeko Oinarrizko Errentaren alde egin dezaten.
 • Lanaldia murriztearen alde, langabezian dauden pertsonek duintasunez bizitzeko lanpostuak izan ditzaten.
 • Enplegua eta aberastasuna banatzearen alde.
 • Estatutik inposatu nahi dituzten neurriak ez aplikatzeko; defizit publikoaren mugak ez onartzeko, eta iniziatiba har dezatela Euskal Herrian bizi eta lan egiten duten pertsona guztiek bizi baldintza duinak izan ditzaten; enplegu duin, kalitateko zerbitzu publiko unibertsal eta prestazio sozial egokiak izan ditzaten.
 • ?Sistema berri bat pertsona guztien aukera berdintasunean oinarritua eta lan produktibo eta erreproduktiboaren arteko egungo dikotomia gaindituko duena.

Guztiz beharrezkoa da denok batera mobiliza gaitezen beldurra gainditzeko, gu zapaltzeko eta isilarazteko daukaten arma bakarra beldurra bait da.

GORA MAIATZAREN LEHENA!

GORA EUSKAL HERRIKO LANGILERIA!

CGT-LKN, CNT,ESK-CUIS y STEE-EILAS

Audio Comunicado [audio:http://archive.org/download/LanenBanaketaPorElRepartoDeLaRiqueza/KUA————–1Mayo.mp3]

Komunikatua [audio:http://archive.org/download/LanenBanaketaPorElRepartoDeLaRiqueza/Kua——maiatzarenLehena.mp3]

LANEN BANAKETA POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA

 

Hoy es 1? de Mayo, D?a Internacional del Trabajo. Y lo primero que pensamos es que hay millones de trabajadoras y trabajadores sin un empleo. Pasan los d?as, las semanas, los meses y cada vez somos m?s las personas sin un empleo que nos permita vivir en unas condiciones m?nimamente dignas.

A?o tras a?o las decisiones de los gobiernos v?a imposici?n: reformas constitucionales, laborales, de pensiones,?decretazos, recortes,? solo est?n sirviendo? para que los ricos tengan cada vez m?s poder y dinero a costa del empobrecimiento generalizado de las trabajadoras y trabajadores. El desempleo masivo, los desahucios, la p?rdida de derechos y la reducci?n de los servicios p?blicos son ataques a la poblaci?n que hay que obligarles a parar.

La prioridad social es combatir el desempleo. Y exigimos que nos hagan caso. ?No saben qu? hacer? Podemos darles la soluci?n: Reparto del empleo. Es urgente repartir realmente el empleo existente y generar nuevos empleos. ?C?mo? Reduciendo la jornada laboral. Trabajemos menos fuera de casa y trabajemos m?s todos en casa, porque es hora tambi?n de repartir el trabajo dom?stico y de cuidados que tradicionalmente vienen haciendo las mujeres.

Los gobiernos gobiernan contra los trabajadores y trabajadoras. El gobierno Espa?ol hizo una reforma laboral para facilitar y abaratar el despido. El gobierno Espa?ol hizo una reforma de la negociaci?n colectiva que nos va a dejar sin convenios a miles de trabajadoras y trabajadores. El gobierno Espa?ol hizo una reforma de las pensiones y PREPARA OTRA, ?ojo!, con lo que se nos viene encima, porque pretenden dejarnos sin pensiones: aumentan los a?os de cotizaci?n para tener derecho a la pensi?n de jubilaci?n e incrementan el n?mero de a?os a computar para el c?lculo de la pensi?n para reducir la cuant?a de quienes s? tengan cotizados a?os suficientes. Y todo esto lo recogen, aceptan y acatan las actuales instituciones de Euskal Herria.

Los? gobiernos limitan nuestros derechos de reuni?n, de manifestaci?n y de huelga. Nos acosan y reprimen con polic?a, multas y juicios (incluso con petici?n de c?rcel). Y mientras, los trabajadores y trabajadoras sufrimos esta reacci?n ultraliberal, vemos como la corrupci?n se ha generalizado en las inmediaciones del poder pol?tico.

Por todo ello, el 1? de mayo no es ninguna fiesta. El 1? de mayo es una jornada de reivindicaci?n y lucha.

Exigimos:

 • Que no dediquen los recursos p?blicos a pagar la deuda p?blica y a salvar a la banca sino a proteger a las personas.
 • Que las personas en desempleo tengan una cobertura suficiente.
 • Una Renta B?sica suficiente para evitar la exclusi?n social.
 • La reducci?n de la jornada laboral, para que las personas en desempleo puedan encontrar un empleo que les permita vivir dignamente.
 • El reparto del empleo y de la riqueza.
 • Que las instituciones de Euskal Herria no apliquen las medidas impuestas desde el Estado Espa?ol, no acepten los l?mites del d?ficit p?blico y tomen la iniciativa para conseguir que cuantas personas viven y trabajan en Euskal Herria puedan acceder a unas condiciones de vida dignas, a trav?s de un empleo digno, unos servicios p?blicos universales de calidad y unas prestaciones sociales adecuadas.
 • Un sistema cuyo eje sea la igualdad de oportunidades para todas las personas y que limite la actual dicotom?a entre el trabajo productivo y reproductivo.

Es necesario que todos y todas nos movilicemos y perdamos el miedo, porque el miedo es el ?nico arma que tienen para dominarnos y hacernos callar.

GORA MAIATZAREN LEHENA!

GORA EUSKAL HERRIKO LANGILERIA!

CGT-LKN, CNT,ESK-CUIS y STEE-EILAS

Comments are closed.

Previous Post
«