AHTrik EZ! Ez Oarsoaldean, ez inon lemarekin manifestazioa deitu du Oarsoaldeko AHT gelditu Elkarlana.

Manifestazioa Abenduaren 19an, ostirala. Arratsaldeko 19:00etan Orereta-Lezoko RENFEko geltokian.

abenduak-19-rako-prentsaurrea081216-007.jpg
abenduak-19-rako-prentsaurrea081216-010.jpg
abenduak-19-rako-prentsaurrea081216-009.jpg

ENTZUN PRENTSAURREKOA.mp3

Komunikatua euskaraz:

Nire ingurua begiratzen dudanean zail egiten zait nor naizen gogoratzea; hainbeste jipoitu dute

19etan. Nire ingurua begiratzen dudanean zail egiten zait nor naizen gogoratzea; hainbeste jipoitu dute!!

Gure herrian botere eta prestigio bila dabiltzanak oarsoaldea zabortegi bilakatzen ari dira. Herritarron iritzia kontutan hartu gabe eta herritarroi gezur handiak esanaz azpiegitura handiak sortzen ari dira eta datozen urteotan ondamendia hareagotzeko asmoa azaldu dute…eusko jaurlaritzak idatzitako ingurugiro diagnostikoetan gure ingurua jasaten ari den tratu txarra jasangarria ez dela argi geratzen den arren, euskal gobernuak honi guztiari irtenbide emateko petatxo baten moduan azpiegitura geroz eta gehiago egitea azaldu du irtenbidetzat bere datuak behin eta berriz apainduz, manipulatuz, ezkutatuz eta interes ekonomikoen eta diru pilaketaren arabera argudiatuz.

Europa agintaritzaren menpe daude, gure gobernuak ez du nortasunik eta diru goseak eta prestigio nahiak itsutzen du, beraz ez dezagun gure etorkizuna beren eskuetan utzi. Ez dugu itxurakerian oinarritzen den bizitza estilorik nahi; gure herria bizirik nahi dugu, baita gure seme-alabek eta bizilagunek arnas garbia arnastu dezaten ere; bizitza xume batek aberats egiten gaitu, aldiz, kontsumoan, abiaduran, eta itxura faltsuan oinarritzen den bizitza motak benetan nor garen ahaztera garamatza.

Lezo herrian esaterako, gaintxurizketa bidean dauden nekazal lurrak zein mendi magal zabalak garraiorako zein merkantzien pilaketarko lapurtu nahi dituzte. Horietan guztietan, aht-arekin lotura edukiko luketen industria poligono logistiko plataforma handi gehiagoren zabalkundea, aht-arekin jarraikortasuna edukiko luketen merkantzien pilaketarako eremu zabalak eta bidaiarientzako zein merkantzietarako geltoki handiak eraiki nahi diztuzte. Honetaz guztiaz gain, jaizkibelen eraikitzea helburu duten superportua; zeinek gure inguruko mendietako harrobi zabal eta sakonen gehiegizko ustiapena beharrezko lituzkeen. Baserrien, erreken, mendi magalen eta basoen suntsiketa ondorioz. Aht-aren ibilbide nagusia Lezo herritik igaroko ez balitz ere, gainontzeko azpiegitura guztiekin batera herria merkantzietarako plataforma handi eta zabal baten bilakatuko litzake. Bizitza kalitateairi dagokionean, gaur egungoak okerrera egingo luke; errepideetan kamioi gehiago, arnasten dugun airea geroz eta kutsatuago eta soinu eta zarata jasanezina.

Oiartzun herrian biziraun duten berdegune eta mendiak pikutara bidali nahi ditzute. Aht-a Arragua, Ugaldetxo eta Arizabalo auzoetatik igaroko litzateke, baita ere, Pinkolo errekatik, Arkale harroketatik eta Andrearriaga ingurunetik ere, lurren mugimendu handiak eraginez. Aht-aren ibilbide nagusiaz gain, gaintxurizketako poligono logistikoarekin zein Irungo tren geltokiarekin lotura egiteaz ikertzen ari dira jaizubiakoak; aht-arekin lotura egingo luketen trenbideak liratezkenak. Oarsoaldean paraleloki eraiki nahiko lituzketen bestelako merkantzietarako sahiesbideek errail bat baino gehiagoko trenbideak eraikitzea suposatuko luke. Beraz, azpiegituren akumulazioa oiartzun herriarentzat; topoa, autopista, errepideak, aht, poligonoak…berdeguneen suntsiketa, zarata jasanezina eta indusketa lan handiek eragingo lituzketen kalteak besteak beste…

Errenteriarentzat kalteak ez dira aurrekoak baino xamurragoak…Zamalbide auzoan azpiegitura handiak eraikitzen eta pilatzen ari dira eta ildo honetatik jarraitzeko asmoa azaldu dute admisnitrazio zein udal agintariek; industria poligonoak, aht-a, donostiatik etorriko litzateken bigarren gerrikoa etab. Baserri zein lursail handi gehiago suntsituko lituzkete eta poligonoen kokapenak lurraldearen zatiketa artifiziala eragingo luke. Aldi berean, aht-aren trazaketa egiteko lanek lubaki asko zulatzea suposatuko luke, esatebaterako, San Markos zeharkatuko lukeen tunelerako Luberaburu lubakia esplotatuko lukete..San Markos mendi magalak guztiz suntsiturik eta zutik geratuko liratezkeen zenbait baserri guztiz isolaturik, beraien testuingurutik hain urrun…Buenaventura harrobiaren ustiapen bortitza…zabortegien sorrera…atzera ezinezko ingurugiro kalte izugarriak…gorbatadunek poltsikoak bete bete ditzaten!!

bizi ahal izango gara ama lurra hiltzen badigute?bizi ahal izango naiz ne birika hiltzen badidate?

Datu gutxi batzuk aipatzekotan, Oiartzun herrian aht trazatuak 4,3km-tako luzera edukiko luke 83.590 eurotako diru kostuarekin; 438.995m2 lurren mugimendua suposatuko lukeena. Errenterian 2,6 km-tako trazatuak 45.150 eurotako diru kostua izango luke; lurren mugimenduak 210.110 m3. Lezo herrian merkantziak pilatzeko eta garraiatzeko Lezo, gaintxurizketa eta jaizkibel eremuek 684.000m2 hartuko lukete. Zabortegiek oarsoaldean 50.000 hektarea baino gehiagoko zabalera izango lukete.

Agintariek inposatzen diguten garapena sasi-garapena eta itxura faltsua direlako, diruz aberatsa dena geroz eta gehiago aberasteko balio duelako, herritarroi odola zurrupatzen ari zatzaizkigulako, ez ikusiarena egitea nahi ez dugulako, taupada egiten duen herria nahi dugulako, poliki poliki biziki gozatzen delako…

Datorren ostiralean, hilaren 19an Errenterian egingo den manifestazioan parte hartzera animatzen zaitugu. Lezo-Errenteria renfe tren geltokitik irtengo da arratsaldeko

Oarsoaldeko aht gelditu

Comunicado en castellano:

Cuando miro a mi alrededor me resulta dif?cil saber quien soy; me han apaleado tanto!!

Los que andan en busca de prestigio y poder est?n convirtiendo Oarsoaldea en una escombrera. Mintiendo a las ciudadanas y sin tomar en cuenta su opini?n est?n construyendo cada vez m?s infraestructuras y en los pr?ximos a?os tienen intenci?n de seguir en las mismas…en los diagn?sticos que nos llegan de mano del gobierno vasco queda claro que el mal trato hacia nuestro pueblo es de todo menos sostenible, a?n as?, manipulan los datos, los embellecen, los esconden y hasta los argumentan seg?n sus intereses de acumulaci?n de capital en manos de unas pocas poqu?simas, llegando a la conclusi?n de que a tal problema! m?s infraestructuras es la soluci?n.

Estos gobernantes son fieles siervos de la reina Europa; sin ya identidad y cegadas por aspiraci?n a poder y prestigio no dejemos en manos de estas el porvenir de nuestro pueblo! no queremos una falsa vida fachada; queremos nuestro pueblo vivo, y que nuestras hijas y vecinas respiren aire puro; una vida humilde que nos enriquezca en vez de una que nos empuje a consumir, a ir a toda prisa para no llegar a ninguna parte y que nos haga llevar falsas mascaras que esconden podrido.

En el pueblo de Lezo, quieren robar los amplios regazos de monte y tierras agr?colas que llegan hasta Gaintxurizketa para el transporte y acumulaci?n de mercanc?as. Tambi?n, quieren estas nuestras tierras para construir y difundir m?s pol?gonos log?sticos industriales, para construir estaciones para mercanc?as y pasajeras y tambi?n para habilitar zonas de acumulaci?n de mercanc?as que tendr?an acceso directo al tren de alta velocidad. Con todo esto, el superpuerto que quieren construir en Jaizkibel, el cual necesitar?a de la brusca explotaci?n de los amplios-hondos yacimientos de nuestros montes. Caserios, rios, montes, bosques quedar?an destru?dos. El trazado principal del tren de alta velocidad no transcurrir?a por el pueblo, pero si las v?as relacionadas con la principal que junto a las dem?s infraestructuras, convertir?a Lezo en una gran plataforma para mercanc?as. La actual calidad de vida empeorar?a; circular?an m?aas camiones, el aire que respiramos estar?a m?aas contaminado y el ruido ocasionado no lo podr?amos soportar no.

Quieren destruir la verdura que ha sobrevivido en el pueblo de Oiartzun. El Tav atravesar?a los barrios Arragua, Ugaldetxo y Arizabalo, as? como, el r?o Pinkolo, las rocas de Arkale y el entorno Andrearriaga; se producir?an grandes moviminetos de tierras. Los de jaizubia est?n considerando la posibilidad de conectar el trazado principal del tren de alta velocidad con el que ser?a el pol?gono log?stico de Gaintxurizketa y con la estaci?n de tren de Irun; todas estas ser?an carriles relacionados con la principal del Tav. V?as para mercanc?as paralelas al Tav supondr?an la construcci?n de tranv?as de m?s de un carril en oarsoaldea. Por lo tanto, acumulaci?n y saturaci?n de infraestructuras para Oiartzun; el topo, la autopista, carriles, tav, poligonos…siniestro total, ruido insufrible, da?os irreversibles a causa de las destructoras obras…

En Errenteria la impresi?n idem de idem…En Zamalbide ya han empezado con la construcci?n de las grandes infraestructuras previstas desde las admisnistraciones del poder; poligonos industriales, Tav, el segundo cintur?n nos llegar?a desde donostia etc. Destruir?an caserios y m?s nuestras tierras y la ubicaci?n de los grandes poligonos fraccionar?a el territorio artificialmente. Las obras para el trazado del Tav ocasionar?an grandes cortes en las trincheras, por ejemplo, la explotaci?n de la trinchera Luberaburu para construir el t?nel que atravesar?a San Marcos. Las lomas del monte San Marcos quedar?an totalmente destru?das y los caser?os sobrevivientes totalmente aislados, tan lejos de su contexto…explotaci?n del yacimiento Buenaventura…escombreras…impacto medioambiental sin vuelta de hoja…pa llenarse los bolsillos matarile rile rile…

?es posible que vivamos si nos matan a madre tierra??podr? vivir si matan la causa por la que respiro?

Por nombrar unos datos…en Oiartzun el trazado ser?a de 4,3km con el coste de 83.590 euros y la movilicaci?n de 438.995km2 de tierras. En Errenteria la longitud del trazado ser?a de 2,6km; costar?a 45.150 euros y supondr?a 210.110m3 de movilizaci?n de tierras…En Lezo, gaintxurizketa y jaizkibel 684.000m2 para acumular y transportar mercanc?as…M?s de 50.000 hect?reas de escombreras para oarsoaldea.

Porque su progreso es falso progreso y apariencia, porque hace al rico m?s rico y al pobre lo hunde m?s, porque nos est?n chupando la sangre, porque no queremos hacernos los sordos, porque queremos oir el latir de nuestro pueblo, porque despacio se disfruta que no veas…

Os animamos a que particip?is en la manifestaci?n que tendr? lugar el d?a 19 en Errenteria, a las 19 de la tarde partiendo de la estaci?n de renfe.

Comments are closed.