Zine Txiroa Oreretan
Maiatzaren 8 mayo
?Itoitz Hustu Arte /Hasta Vaciar Itoitz?
(Eguzki Bideoak 2008, Iru?a):
Dokumentalaren emanaldia?eta ondoren solasaldia Itoitz-ko Solidarioekin.
Proyeccion del documental y despues charla con miembros de Solidari@s con Itoitz.
Arratsaldeko 19:30 etan / de la tarde
Errenteria/Oreretako Mikelazulo kultur elkartean

?
?Itoitz Hustu Arte /Hasta Vaciar Itoitz?

(Eguzki Bideoak 2008, Iru?a):

Este documental sobre el pantano de Itoiz ha sido realizado por Eguzki Bideoak y repasa la lucha que lleva a cabo en contra de la construcci?n y llenado del pantano de Itoiz (Nafarroa), en este caso centr?ndose en las vivencias de los vecinos y vecinas afectadas directamente por la construcci?n de esta obra hidr?ulica.

(Iraupena / Duracci?n: 50 minutu) Informazio Gehiago / M?s informacion:
www.sositoiz.info/
www.itoizstop.org

Para descargar el documental:
Itoitz Hustu Arte
Descargar otros documentales relacionados con el pantano de Itoitz en:
Rebeldemule

Itoizko urtegiak mehatxatutako bizilagunen asanblada

Hasiera hasieratik Itoizko urtegiaren eraikuntzaren ezaugarri nagusiak irregulartasuna eta iluntasuna izan dira. Espainiako epaitegien epai irmoari muzin eginez, lanak egiten jarraitzera ere iritsi direlarik.

Afera hau, Antonio Casas y Arturo Rebolloren txosten teknikoen aurkezpenak okerrera eraman zuen. Bi gizon hauek itzal handiko profesionalak dira eta beren txostenetan, Itoizko betetzea gauzatuz gero gerta litezkeen hondamendi arriskuen berri eman eta publikoki salatzen ziren.

Mehatxu honen aurrean, Itoizko urtegiak zuzenki kalteturiko herrietako biztanleok 2001 urtean bizilagunen asanblada eratu genuen, utziak sentitzen baikinen eta defentsa-gabezia gorenean arrisku egoera larri horretan.

Gure sorrerako xedea, azterketa tekniko berria egitea lortzeko kudeaketa guztiak aurrera eraman ditzatela eskatzea da, presa eta hau kokatzen diren lursailen gaineko azterketa hain justu. Aipaturiko azterketa estatuko administrazioarekin zerikusirik ez duten atzerriko teknikariek egin beharko dute eta hauek egitasmo honetan desadostasunean dauden bi alderdiek hautatu beharko dituzte. Azterketa hau, independentziatik eta inpartzialtasunetik abiatuta, obra honen benetako segurtasun maila utzi beharko du agerian martxan jarri aurretik. Azterketa bukatzen ez den bitartean, era guztietako betetze lanak bertan behera utziko dira behin-behinekoz, pertsonen bizia arriskupean ez jartze aldera.

Egoera, Itoizko betetzea hasi zenetik kritikoa da, izan ere, 2004ko irailetik urtegiaren inguruko eremuan 1.100 lurrikara baino gehiago eta jatorri ezezaguneko 100 zarata baino gehiago gertatu baitira. Hortaz, egoera honetan, Itoizko kontrolpeko huste berehalakoa aztertzen ez duen ekimena ausarkeria da.

???????????????????????

Asamblea de vecin@s amenazad@s por el pantano de Itoiz

Desde el primer momento la construcci?n del pantano de Itoiz ha estado caracterizada por irregularidades, oscurantismo, incluso por continuar con las obras en contra de sentencias firmes de tribunales espa?oles.

Este hecho se agrava con la presentaci?n de los informes de los t?cnicos Antonio Casas y Arturo Rebollo, ambos profesionales de prestigio, en los que se denunciaban p?blicamente riesgos catastr?ficos en caso de consumarse el llenado de Itoiz.

Ante esta amenaza los habitantes de los pueblos m?s directamente afectados por el pantano de Itoiz, nos constituimos en una asamblea de vecinos/as en el a?o 2001, ya que nos sent?amos en total indefensi?n y abandonados en una situaci?n de alto riesgo.

Nuestro objetivo fundacional fue y sigue siendo, exigir con urgencia que se lleven a cabo las gestiones necesarias para lograr la realizaci?n de un nuevo estudio t?cnico de la presa y los terrenos donde se asienta. Dicho estudio deber? ser realizado por t?cnicos extranjeros sin relaci?n alguna con la administraci?n del estado y deben ser designados por las dos partes en discordia en este proyecto. Este estudio, desde la imparcialidad e independencia, deber? determinar el nivel de seguridad real de esta obra antes de su puesta en servicio. Hasta que el estudio haya finalizado se suspender?n cautelarmente todo tipo de maniobras de llenado dado el peligro que pueden suponer para la vida de las personas.

La situaci?n es cr?tica a partir del comienzo del llenado de Itoiz ya que desde septiembre de 2004 se han registrado en la zona en torno al pantano m?s de 1.100 terremotos y m?s de 100 ruidos de origen desconocido. Por lo tanto, en esta situaci?n, cualquier iniciativa que no contemple el inmediato vaciado controlado de Itoiz es una temeridad.

Comments are closed.