?13, 4 milioi HegoAsiako haurrek eta 1,7milioi ume afrikarrek ez lukete gehiago goserik pasa beharko beraien amek? etxeko gastuetan zeresanik balute. Hau da Unicef-en azken informeak Munduko Haurren egoerari buruzkoa : WWW.unicef.es erakusten duena. Izenburu adierazgarria jarri diote : Emakumeak eta Umeak : Sexuen arteko berdintasunaren etekin bikoitza . Txosten horrek dionez, haur txiroen elikadura hobetzeko, aterabide hurbilagoak eta eraginkorragoak badira G8-en erabakiak edo Dohako salerosleen negoziazioak itxaron baino. HegoAmeriketan, Karibean, HegoAsian eta Afrikan egindako inkesta batek etxeko erosketetan kontrola gizonezkoek dutela erakusten du , bai eguneroko gastuetan baita ezohizkoetan ere. Gainera, haurren gose-egoera eta emakumeek etxean duten erabaki ahalmena estuki lotzen du informeak. Gizonek eta emakumeek etxeko ondasunak gastatzeko lehentasun desberdinak baitituzte. Etxeko baliabideak eskasak direnean emakumeek etxekoen elikadura lehenesten dute eta baliabideak handitzen direnean, emakumeek baliatzen dituzte janariak hobetzeko. Gizonezkoen kasuan,? sarrera berriak doi-doia nabaritzen dira otorduetan. Osasun mailan ere, emakumeek erabaki boterea dutenean malnutrizioaren ondorioak eta umeen heriotza-tasa nabarmen apaltzen dira. Beste datu interesgarria, etxeko burua emakume bat denean, Munduan? %20a, Herrialdetako famili txiroetan txiroenak izanki, emakumeak etxe-buru den gizon batek baino proportzionalki diru askoz gehiago gastatzen du sendia bazkatzeko. Horrez gain, jakien kalitatea eta aniztasuna hobea da .? Hots, generoaren araberako etxeko dirua xahutzeko bi era desberdinak daudela adierazten du txostenak, desberdintasun horrek? haurren goseteari zein osasunari eragiten die. Sexuen arteko bereizkeriak munduko pertsona gazteenen bizi-baldintzak doilortzen ditu ( neskatilenak okerrenak noski) eta munduan emakume asko ez du eguneroko gastuetan erabakia hartzeko betarik.

Gaur egun, Munduko 146 milioi haur pisu urrikoa da herrialde pobreetan. Beraien egoera oneratuko litzateke zaindari dituzten emakumeek lan, hezkuntza eta jabetzaren eskubidea izango balute.

Orohar, oso txosten interesgarria da hau, herrialde askoren buruzagizonen interesak trabatzen baditu ere. Eta mezu argia uzten duena : ez da mundu hoberik, emakume- botere gaberik .

Martxoaren 8 itxaropentsua izan dezazuela.

(Nathali Pelagek zintzilik@sindominio.net-era bidalitako iritzi artikuloa)

More...Una verdad inc?moda : los hombres compran coches, las mujeres hacen retroceder la malnutrici?n.

?Unos 13, 4 millones de ni?as/os del S?r de Asia y 1,7 M de Africa non padecer?an malnutrici?n si sus madres pudieran decidir sobre gastos domesticos.
Eso es lo que demuestra el ?ltimo informe de Unicef sobre la situaci?n de la infancia en el mundo WWW.unicef.es con un titulo muy elocuente : La mujer y la infancia : el doble dividendo de la igualdad de g?nero. Seg?n este informe, para mejorar de la alimentaci?n de l@s ni?a/os pobres en el Mundo hay soluciones m?s cercanas y m?s eficaces que esperar las decisiones del G8 o de la ronda de Doha.? Un estudio efectuado en S?r America, Asia del S?r , El Caribe, Africa demuestra que en la mayor parte de los hogares son los hombres que controlan el gasto cotidiano como el excepcional. El informe deja claro que hay un estrecho vinculo entre la situacion de malnutrici?n de l@s ni?a/os y el poder de la mujer a decidir sobre el gasto domestico. Los hombres y las mujeres tienen prioridades diferentes en cuanto a gasto d?mestico se refiere. Cuando los recursos escasean, las mujeres priorizan la alimentaci?n y cuando los ingresos aumentan las mujeres aprovechan para mejorar el men?. En cambio, los mayores ingresos de los hombres apenas repercutan en el plato. Respecto a la salud, el poder de decisi?n de las mujeres permite bajar las tasas de malnutrici?n y muerte infant?l. Otro dato de importancia, cuando las mujeres est?n a la cabeza del hogar ( un 20 % en el mundo), perteneciendo a la parte m?s pobre de la poblaci?n de c?da pa?s, una mujer gasta una parte proporcional m?s grande en c?mida que un hombre cabeza de familia. Y adem?s la alimentaci?n es de mejor calidad y m?s variada. Al f?n de cuenta, el informe explica que hay? dos maneras distinctas de gastar los recursos domesticos en function de la pertenencia a un genero. Esta diferencia influye claramente sobre el hambre y la salud de l@s ?ni?a/os . La discriminaci?n sexista empeora gravemente las condiciones de vida? de las personas m?s jovenes de nuestro mundo ( es evidente que peor para las ni?as) y muchas mujeres en el mundo no tienen la oportunidad de decidir en el gasto domestico.
Hoy d?a, 146 millones de? ni?a/os carecen del piso suficiente. Su situaci?n mejorar?a las mujeres que les cu?dan tuvieran derecho y acceso a educac?on, trabajo y propiedad.

Un dosier muy interesante, aunque no sea de los intereses de decidombres de muchos paises. Y no dejar? inequivoco : No habr? mundo mejor, s?n poder de mujer.
?
?
Martxoaren 8 itxaropentsua izan dezazuen.

(Articulo enviado por Nathali Pelage a zintzilik@sindominio.net)

Comments are closed.