CNT – LUGO

2007/01/31

?

O S.U.O.V. DA C.N.T. EN LUGO INTERPUXO UNHA DEMANDA CONTRA MERCADONA

Debido ao acoso que Mercadona estivo exercendo sobre un dos seus empregados (agravado notabelmente cando a empresa se entera de que se afiliou ? C.N.T.), este sindicato decidiu demandar aos supermercados por ?Vulneraci?n dos direitos fundamentais por Acoso Laboral?.

www.cntgaliza.org

Dito acoso ven-se traducindo nunca s?rie de manobras que a empresa levou a cabo contra o noso compa?eiro concretadas na persoa da sua coordenadota actual. Aqu? expomos algunhas delas :

– M?ltiplas, reiteradas e inxustificadas chamadas de atenci?n.

– Descualificaci?ons do traballo desenvolto : tendo en conta que ten aproximadamente tres anos de antiguidade na empresa, cumpriu sempre os obxectivos estabelecidos e non exista queixa algunha de mal trato para os clientes?, se tan mal fai o seu traballo, por qu? non est? ainda despedido?

– Ordes contradit?rias por parte da sua coordenadota?.

At? tal ponto chegou a situaci?n que a empresa fixo-lle unha s?rie de ?suxer?ncias? a este traballador, ofredendo-lle unha s?rie de privil?xios e benef?cios se cesaba na sua condici?n de afiliado ? CNT.
A gota que colmou o vaso, e o que leva ao compa?eiro a denunciar a sua situaci?n ? que foi o ?nico de seus compa?eiros que non pasou a valoraci?n persoal que a empresa realiza cada ano a cada un dos seus empregados. Claramente ? un trato discriminat?rio, xa que en dita valoraci?n est? ?aprobado? en cumprimento de obxectivos e no trato para con os clientes, mais ?suspende? no trato cos seus compa?eiros (?seus superiores?) xa que polo visto non ? o bastante submiso.

Segundo o maravilloso conv?nio que actualmente est? en vigor (non ten desperd?cio), a valoraci?n para pasar de tramo ? persoal e a fai a pr?pria empresa , de xeito que, en realidade, non se valora ?nica e exclusivamente o cumprimento no posto de traballo, sen?n aspectos que nada te?en que ver con que as tareas estean ben ou mal feitas (liberdade para sindicaren-se, por exemplo).

Demostra-se, unha vez m?is que os conv?nios colectivos negociados polos sindicatos maiorit?rios e dentro do sistema sindical vixente, rematan por deixar en situaci?n de indefensi?n total aos traballadores e traballadoras que queren facer ben o seu traballo, mais que non entran poro aro, favorecendo ? empresa.

Por ?ltimo, dicer que o ataque de Mercadona ? C.N.T. est? a ser brutal. Esta empresa considera-nos unha organizaci?n totalmente ilegal (palavras textuais de membros da empresa). En definitiva, por todo isto n?s desde Lugo continuaremos a loita iniciada polos nosos compa?eiros noutros lugares de Espa?a, xa que consideramos que non se revindican cousas impos?beis, est?-se a pedir que non se vulneren os direitos que nos pertencen como traballadores, cando n?s si cumprimos co nosso traballo.

Comments are closed.