?

?Medio centenar de traballadores/as e sindicalistas da CIG e de CCOO protagonizaron, na noiti?a do d?a 5 de xaneiro e ?s portas dun ateigado Centro Comercial Catro Cami?os de A Coru?a, unha concentraci?n de protesta para denunciar a persecuci?n, ameazas e inxurias que sufre o Comit? de Empresa de Joyer?as Jos? Lu?s por parte da direcci?n desta sociedade.

www.galizacig.com

As coacci?ns exemplif?canse en frases como ?si no est?s a gusto, vete?, proferida polo director-xerente, ou ?si tienes huevos sal y lo arreglamos en la calle?, dita polo director de Recursos Humanos.

O maltrato de palabra cara os membros do Comit? ? permanente e as limitaci?ns ao seu traballo sindical son constantes. Te?en prohibido empregar o tel?fono, as s?as contas de correo electr?nico foron deshabilitadas e non lles dan traballo que realizar.

Segundo informan os traballadores/as, os respons?beis do persoal difaman aos empregados/as e mesmo chegaron a insinuar que alg?n deles roubara. Parte destas ameazas xa foron postas en co?ecemento da Polic?a e da Xustiza. A Inspecci?n de Traballo ten dilixencias abertas.

O acoso sobre os representantes dos empregados/as chegou at? tal extremo que a Direcci?n de Joyer?as Jos? Lu?s presionou a grande parte dos traballadores/as para que revogasen o Comit? de Empresa, mais o intento foi in?til.

?At? aqu? chegamos, xa non aturamos m?is!?, explica Rafael Catoira, representante da CIG no Comit? de Empresa, quen adianta que as medidas de presi?n seguir?n se a Direcci?n non muda a s?a actitude totalitaria.

Os representantes dos traballadores/as demandan que non se conxelen os salarios e conseguir mellores horarios para conciliar a vida laboral e familiar. Todas estas reclamaci?ns son sistematicamente ignoradas polos respons?beis de Joyer?as Jos? Lu?s, polo que a CIG manifestou ?non estar disposta a tolerar m?is a actitude dictatorial, autoritaria e antidemocr?tica dos respons?beis de Joyer?as Jos? Lu?s?.

“>cig.prensa@galizacig.com

Comments are closed.