ADEGA PRESENTA UNHA ALTERNATIVA PARA SALVAR O C?RCULO L?TICO DA MOURELA

ADEGA e a Plataforma pola Defensa do Patrimonio de As Pontes ve?en de presentarlle ? Xunta un proxecto para a construcci?n dun t?nel na autov?a Ferrol-Vilalba que evitar?a a destrucci?n do C?rculo L?tico da Mourela, un conxunto megal?tico ?nico en Galiza.A D. X. de Patrimonio xa amosou o seu apoio a esta alternativa, vi?bel t?cnica e econ?micamente. S? falla que a D. X. de Obras P?blicas amose a mesma sensibilidade na conservaci?n da nosa herdanza cultural.
As obras da autov?a Ferrol-Vilalba est?n arestora paradas ? altura do pol?gono industrial dos Air?os (As Pontes) ? espera de que Patrimonio remate as prospecci?ns arqueol?xicas na zona. Ser?a lament?bel que, unha vez m?is, a conservaci?n da nosa herdanza cultural ficara nun segundo plano, e que os servizos arqueol?xicos da Xunta tiveran que limitarse a levantar acta da desfeita, facendo de forenses dun patrimonio sacrificado a maior gloria das infraestruturas.

O proxecto desta obra, que data do ano 2000, non considerou como se merec?a o excepcional valor deste xacemento, ?nico en Galiza e “descoberto” por Federico Maci?eira a principios do s?culo XX. No estudo de impacto, red?cense consider?belmente os per?metros de protecci?n, considerando s? de xeito illado algunhas das m?moas da necr?pole e ignorando o c?rculo l?tico que se d? por desaparecido. O trazado da autov?a prox?ctase pois sobre este elemento, a pesares de figurar nas normas subsidiarias da provincia da Coru?a e estar catalogado polo Concello de As Pontes.
Al?n disto, o pol?gono industrial anexo (os Air?os) acabou por destruir no seu momento (1996) parte do conxunto, inclu?ndo outro c?rculo l?tico m?is pequeno e algunhas m?moas situadas ao nordeste do monumento maior. Arestora, este important?simo conxunto megal?tico ? s? a sombra do que foi no pasado, e dos dous c?rculos l?ticos (ou cromlechs), monumentos moi raros en Galiza, ? certo que pouco queda xa. Pero tr?tase das nosas pedras e da herdanza dos devanceiros ? que non podemos nen debemos renunciar.

Por iso, dende ADEGA e a Plataforma pola Defensa do Patrimonio das Pontes coidamos que c?mpre facer todo o pos?bel para conservar este monumento. E persuadidos disto, vimos de presentar ? administraci?n un proxecto para evitar a consumaci?n da desfeita. Tr?tase dun t?nel que, aproveitando os desmontes xa feitos, pasar?a baixo o conxunto megal?tico. Esta obra ? t?cnica e econ?micamente vi?bel (non supera a marxe legal de incremento do orzamento) e conta co visto b? da Direcci?n Xeral do Patrimonio Cultural, que nun primeiro momento xa expuxera unha alternativa similar ? CPTOP.

A decisi?n est?, xa que logo, nas mans da CPTOP. ADEGA e a Plataforma coidamos que ser?a un erro imperdon?bel non considerar sequera esta alternativa. ? obriga das administraci?ns tentar harmonizar a conservaci?n do noso patrimonio (natural, cultural, arqueol?xico…) co desenvolvemento econ?mico e social. Niso consiste o desenvolvemento sustent?bel. O contrario supor?a perpetuar as pol?ticas depredadoras e insolidarias das que en Galiza en xeral e nas Pontes en particular xa tivemos dabondo.

www.amigus.org

1 Comment

  • galego dice:

    Grazas en nome da xente q estamos a traballar x salvar esa atrozidade q se est? a facer no eido de As Pontes, como podedes ver na p?xina, tam?n desapareceu en Santiago una camp? cuniforme q ten ? redor de 4000 anos q se atopou en As Pontes, sen m?is avante coa vosa laboura e unha aperta.

Previous Post
«