” Errausketa ez da bidea ” eta “Zaborra kudeatzeko modu alternatiboen alde”
izango dira “Zubieta Lantzen” eta “Lasarte-Oria Bizirik plataformek, Koordinadoraren bultzadarekin batera, deitu duten manifestazioaren lelo nagusiak. Manifestazioa Lasarten larunbatean, azaroak 25, arratsaldeko 5tan.

Ostiraleko Erretegian Lasarte-Oria Bizirik taldeko kide bat izan genuen gurekin. Entzun elkarrizketa.

Segidan manifestazio ostean irakurritako komunikatua irakurri dezakezue / Podeis leer el comunicado leido tras la manifestaci?n

Beste behin ere, kalera aterako gara errausgailurik ez dugula nahi esateko, ez hemen ez inon. Manejatzen dituenaren interesak direla eta erditik kendu edo txalotu egin behar duten txontxongiloak izango bagina bezala jasaten ari garen manipulaketa salatzeko,. Ezin dugu onartu engainatzen jarrai gaitzaten, bien bitartean gure bizkarrera, pixkanaka pozoituko gaituen errausgailuaren eraikuntza prestatzen ari direnean.

Zer dela eta engainatzen gaituzte errausketaren ordezko alternatibarik ez dela esaten digutenak, mundu osoan zehar hauek garatzen ari direnean. Jatorrian zaborra murriztuz, berrerabiltzen, birziklatzen, biometanizatzen eta materia organikoa konpostatzen.

Gezurra esaten digute errausgailuekin zabortegiak itxiko dituztela esaten digutenak, modu honetan, bat ez, hiru beharko baitira: zabortegi tradizional bat, errautsak heltzeko bat, eta azkenik hondakin toxiko eta arriskutsuentzako beste bat, gainera, arnas hartzen dugun atmosfera ere pixkanaka pozoitua izango litzake. Guzti honek gainera kamioien joan etorri bukaezina suposatuko digu, dakarren kutsadura eta eragozpen guztiekin.

Gezurra esaten digute errausgailuak kaltegarriak ez direla esaten digutenak, milaka azterketa mediku eta zientifikok, beren tximinietako keek, abortuak, malformazioak eta mota guztietako minbiziak areagotzen dituztela egiaztatzen baidituzte.

Beraien herrian errausgailuaren aurka daudela azpimarratzen dutenak eta ondoren erabaki mahai gorenetan hauen eraikuntzari argi berdea ematen diotenak manipulatu egiten dute.

Informazio argia eskatzen denean, errausketa defendatzen duten ekipo teknikoak bakarrik ekartzen dituzte. Tekniko hauek denok ordaintzen ditugu, hilabete batzuen ondoren batere balio ez duten kokalekuari dagozkien azterketa zehatzak bezela. Orain arte gastaturiko milioika eurorekin honezkero martxan lirateke hondakinen murrizketarako esperientzia eraginkor asko. Lotsagarria da ikusten ari garen “kokalekuaren dantza”, garbi erakusten baitu errausketaren aurkako jarrera orokorra eta kosta hala kosta beren proiektu erraustailea inposatu nahi dutenen jarrera itxia. Jatorriko hondakinen murrizketa eraginkor batetarako araudi bat ezarri beharrean, biztanleriari botatzen diote errua zaborra ekoiztearren.

Ez gaitzaten engainatu, alternatibak badaude! Aurkeztu ditugu eta defendatzen jarraituko dugu. Errausketa Gipuzkuatik kanporatzeko garaiz gaude oraindik.

Zaborraren errausketak gure etorkizuna eta osasuna hipotekatuko luke. Biztanleriarentzako biziko garratzatzi duen gaia da. Horregatik, errausgailuen Gipuzkuako proiektu guztien gelditzea exigitzen dugu, eta erreferemduma, gure herrian eta Gipuzkoa osoan, herritar guztion eritzia entzuna izan dadin.

Murriztu, berrerabili, birziklatu?gure esku dago. Errausketa eragoztea ere bai.

Errausketari ez, ez Zubietan ez inon!

Lasarte Oria Bizirik / Zubieta Lantzen. 2006ko azaroaren 25ean

——————————————————–

Una vez mas, salimos a la calle para decir que no queremos incineradoras, ni aqu? ni en ning?n sitio. Para denunciar la manipulaci?n de que estamos siendo objeto, tratados como marionetas que han de aplaudir o quitarse de en medio seg?n los intereses de quien las maneja. No podemos permitir que nos sigan enga?ando, mientras a nuestras espaldas, preparan la construcci?n de incineradoras que nos envenenar?an silenciosamente..

Por que mienten quienes dicen que no hay alternativas a la incineraci?n, cuando estas se est?n desarrollando ya por todo el mundo. Reduciendo en origen, reutilizando, reciclando, biometanizando y compostando la materia org?nica…

Mienten quienes dicen que con incineradoras cerrar?an los vertederos, pues ser?n necesarios no 1 sino 3: un vertedero tradicional, otro de maduraci?n de escorias y otro de residuos t?xicos y peligrosos, adem?s de la propia atm?sfera que respiramos, que ser?a envenenada lentamente. Esto supondr?a adem?s, un incesante tr?fico de camiones con la contaminaci?n y molestias a?adidas que se derivar?an.

Mienten quienes afirman que las incineradoras son inocuas, por que infinidad de estudios m?dicos y cient?ficos, certifican que las emisiones de sus chimeneas aumentan los abortos, malformaciones y c?nceres de todo tipo.

Manipulan quienes afirman en su pueblo que se oponen a las incineradoras, y luego en instancias superiores de decisi?n dan luz verde para su construcci?n.

Cuando se pide informaci?n clara y transparente, traen equipos de t?cnicos que solo defienden la incineraci?n. A estos t?cnicos los pagamos todos, as? como los “rigurosos estudios” de ubicaci?n que a los pocos meses no valen para nada. Con las decenas de millones de ptas. ya gastadas, ya habr?a en marcha experiencias efectivas de reducci?n de residuos. El vergonzoso “baile de ubicaciones” al que estamos asistiendo, es una muestra m?s de la oposici?n general a la incineraci?n y la cerraz?n de quienes quieren imponer su proyecto incinerador a toda costa. En vez de establecer leyes y normativas para una efectiva minimizaci?n de residuos en origen, siguen culpando a la poblaci?n de producir basuras.

Que no nos enga?en, ?hay alternativas!. Las hemos presentado y seguiremos defendi?ndolas. A?n estamos a tiempo de desterrar la incineraci?n en Gipuzkoa.

La incineraci?n de basuras hipotecar?a nuestro futuro y nuestra salud. Es un asunto de vital importancia para la poblaci?n. Por ello, exigimos la paralizaci?n de los proyectos de incineradoras en Gipuzkoa, y un refer?ndum, en nuestro pueblo y en toda Gipuzkoa, para que la opini?n de toda la ciudadan?a sea escuchada.

Reducir, reutilizar, reciclar… est? en nuestras manos. Evitar la incineraci?n tambi?n.

No a la incineraci?n, ni en Zubieta ni en ning?n sitio.

Lasarte-Oria Bizirik / Zubieta Lantzen. 25 de noviembre de 2006.

Lasarte-Oria Bizirik plataformak bidalitako prentsa oharra manifestaziora deituz (euskara eta gazteleraz)

Lelo hauek egi bihurtzea, guztion lana da. Nor berak galdera egin behar dio bere buruari: Erraustegia onartzen dut, edo modu alternatiboak eskatzen duten konpromisoari aurre egiteko prest ahal nago?
Zein dira konpromiso horiek?
1. Zaborra gutxiago sortzeko jendearen konpromisoa behar da, kontsumismoa neurtzeko, eta gehiegizko bilgarriak gaitzesteko. Politikariek ere ardura handia dute atal honetan, legea egokitu beharra bai dago, berrerabiltzeari eta birziklatzeari bultzada emateko.

2. Bakoitzak bere etxeetan zaborra gaika sailkatzeko konpromisoa hartu behar du, baita materia organiko guztia ere.

3. Udaletxe bakoitzari jendearen mailan jartzea eskatu beharra dago, zaborraren bilketa gaika egin dezaten, baita materia organikoa (MO) eta birziklatu ez litekeen erretzazo zatia ere.

BILKETA MODUAK BALDINTZATZEN DU ONDOREN EGIN LITEKEN TRATAMENTU GUZTIA ETA BIRZIKLATZE MAILA ERE.

4. Horrela bildutako materia organikoarentzako tratamendu egokiena KONPOSTATZEA da.

3.1 Etxetako konpostatzea, ahal den lekuetan

3.2 Ekoizle handiek bertan konpostatzea Garraio guztia kentzen da

3.3 Herri mailako konpostagunea. Donostiako hiria berriz, 5 edo 6 herri balira bezala tratatu beharko lirateke.

Zaborra sortzen den herrian bertan tratatzeak onura handiak ekarriko lituzke:
? Jendearen kontzientzi maila areagotuko litzateke, bai sorreran nola bereizketan.
? Bilketaren segimendua zehatzagoa egitea posible litzateke, gero egin behar diren tratamenduak erraztuz.
? Konpostaguneak txikiagoak izatea beste abantaila batzuk ere baditu:
– Prozesu guztia kontrolpean errazago edukitzea, zaborra iritsi ahala tratatuz.
– Herriak sortzen dugun konposta, herri mailan erabiltzea, honen onurak herrian bertan geldituz.
– Azpiegiturak erraldoiak baino merkeagoak, egiten azkarragoak eta askoz ere malgutasun handiagokoak dira. San Markoseri irtenbide azkarrena emateko ere, bide hau askoz ere laburragoa da.
? Garraio beharra gutxituko litzateke; Gipuzkoako errepidek ez dute ehunkada kamioren gehiago beharrik zaborra batetik bestera paseatzen, jadanik nahikoa beteta daude eta.

5. Birziklatu ez liteken zatiak, hau da, erretxazo zatiak duen (MO) tratatzeko aukerak BIOMETANIZAZOIA ETA BIOLEHORKETA izan litezke, baina beti lehentasuna gaikako bilketari eman ondoren.
Instalakuntza hauek mankomunitate mailan egitea izango lirateke egokienak.

6. Hau dena egin ez gero, lortuko dugu benetan ZABORTEGI BEHARRAK GUTXITZEA, gainontzekoa kontua da.
HAU DA GURE AUKERA, ZEIN DA ZUREA?

MANIFESTAZIORAKO DEIALDIA

Manifestapen nagusia Lasarten egingo da arratsaldeko 5tan, baina aurretik hainbat multzo irtengo dira beste herri batzuetatik, denon artean Lasarteko manifestazioa osatzeko.

Horrela irtengo diren jende multzo ezberdinak:

? Usurbilgo herritik; Arratsaldeko 4tan.
? Zubietako herritik; 4.30tan.
? Hernanitik: 4tan.
? Urnietatik: 4tan.

Hauek denak eta beste hainbat plataforma (Txingudi Bizirik, Donostia Bizirik, Orereta eta Lezo Bizirik), Lasarten bilduko gera arratsaldeko 5tan,

“Zaborra kudeatzeko modu alternatiboen alde”

———————————

“La incineradora no es la soluci?n”
“Por los sistemas alternativos de gesti?n de la basura”

Estos ser?n los lemas principales que se proclamar?n en la pr?xima manifestaci?n convocada por las plataformas “Zubieta Lantzen” y “Lasarte-Oria Bizirik”, con el impulso de la coordinadora de Gipuzkoa, a celebrar el pr?ximo s?bado en Lasarte. El conseguir que ese lema se haga realidad, es trabajo de todos. Cada uno de nosotros debemos respondernos a la pregunta; ?Acepto la incineradora como m?todo de gesti?n de residuos, con todo lo que ello supone, o estoy dispuesto a aceptar el esfuerzo que exige el llevar a cabo los m?todos alternativos? ?Cu?l es este esfuerzo?

1. Se requiere el esfuerzo del ciudadano de intentar reducir la generaci?n de residuos, moderando su consumo exagerado y el exceso de embalaje. Tambi?n es importante el papel de los pol?ticos en este campo, ya que de ellos depende la creaci?n de las leyes oportunas que potencien la Reutilizaci?n y el Reciclaje.
2. Se requiere el esfuerzo de cada uno de nosotros, para que en nuestros domicilios separemos las distintas fracciones de la basura, incluyendo tambi?n toda la materia org?nica domiciliaria.
3. Se requiere el esfuerzo de los Ayuntamientos, para organizar sistemas de Recogida Selectiva que incluyan la recogida separada de la fracci?n org?nica y de la fracci?n de rechazo. Los Ayuntamientos deben situarse al nivel del ciudadano, no es permisible que est?n por detr?s.

EL SISTEMA DE RECOGIDA CONDICIONA DE MANERA ABSOLUTA EL TRATAMIENTO POSTERIOR DE LA BASURA Y LA TASA DE RECICLAJE

4. Para la materia org?nica recogida selectivamente, el tratamiento de elecci?n propuesto es el COMPOSTAJE a todos los niveles:
4.1 Compostaje domiciliario, en aquellos domicilios que sea posible. Eliminaci?n total del transporte
4.2 Compostaje in situ de los Grandes Generadores
4.3 Compostaje colectivo a escala municipal.
Se propone una planta de compostaje en cada municipio. En el caso de San Sebasti?n se tratar?a como si de 5-6 pueblos se tratara.
VENTAJAS DEL TRATAMIENTO DEL COMPOSTAJE A ESTA ESCALA
? El que en cada municipio se trate lo que se genera, indirectamente se mejora la concienciaci?n ciudadana tanto en la generaci?n como en la separaci?n.
? Permite un mayor control de la recogida, facilitando el tratamiento posterior.
? La menor escala de estas plantas, tiene tambi?n otras ventajas
– Se maximiza el control del proceso, tratando los residuos org?nicos conforme llegan.
– Permite la utilizaci?n del compost generado en el municipio o en la comarca, con lo que las ventajas del compost de calidad quedan en el municipio.
– Las infraestructuras necesarias son mucho m?s baratas, m?s r?pidas en su construcci?n y permiten una soluci?n de la basura mucho m?s flexible. La soluci?n m?s inmediata a San Marcos es ?sta.
– Se minimizan las necesidades de transporte. Los que nos hablan de transporte sostenible, nos est?n proponiendo echar a la carretera cientos de camiones diarios m?s para pasear la basura de un sitio a otro de Gipuzkoa.
5. Para la materia org?nica que contiene la fracci?n de rechazo y la que no se ha conseguido recoger selectivamente, los tratamientos de elecci?n son LA BIOMETANIZACI?N O EL BIOSECADO, siempre y cuando no se intente sustituir con estos tratamientos la implantaci?n previa de la recogida selectiva. Estas instalaciones deber?an hacerse a nivel de mancomunidad.
6. Cumpliendo todos estos requisitos se conseguir? minimizar las necesidades de vertedero

ESTA ES NUESTRA DECISIS?N ?CU?L ES LA TUYA?

CONVOCATORIA DE LA MANIFESTACI?N

La manifestaci?n principal se celebrar? en Lasarte, el pr?ximo s?bado a las 5 de la tarde. Con anterioridad saldr?n sendas columnas de otros lugares, confluyendo todos en Lasarte.
Las columnas partir?n de:
? Usurbil: A las 16 horas.
? Zubieta: A las 16.30 horas.
? Hernani: A las 16 horas.
? Urnieta: A las 16 horas.

Tambi?n contaremos con el apoyo de otras plataformas como Txingudi, Renteria, Lezo, Donostia, Astigarraga, Billabona, Zestoa.

Esperamos una m?xima participaci?n. TE ESPERAMOS

Comments are closed.