Urtero bezala, aurten ere irailarekin batera dimilinaz egindako lainoztatzeekin topo egin dugu.

Dimilina, izurriteekin bukatzeko erabiltzen den produktu baten izen komertziala da eta pinuetan sortzen diren harrei edo beldarrei aurre egiteko erabiltzen da, batez ere Pinus Insignisean agertzen diren beldarren aurka. Produktu honek pinuetan denbora gehiago iraun dezan gasoilarekin nahasten da eta era berean gasoilak itsaskor egiten du produktua, nahaste honekin dimilin kantitate gutxiago erabiltzen da. Produktu hau normalean, hegazkin txikien bidez zabaltzen da pinudiak dauden eremu jakin batzuetan. Espezie hau izurritetzat hartu zenetik beronen trataera aldundietako instituzioen esku geratu zen.

Azken urte hauetan hainbat txosten argitaratu dira produktu honen arriskuez eta izan ditzaken ondorio txarrez ohartarazten, esate baterako Holandan eta Estatu Batuetan debekatuta dago Dimilaren erabilera jendea bizi den inguruetan eta nekazal guneetan. Dimilinak ingurumenean denbora asko irauten du eta ondorioz erreketara hel daiteke eta eragin ezkorra izan dezake hainbat espeziengan, horregatik esaten da dimilina produktu arriskutsua dela. Zenbait egoera latzgarriren erruduntzat ere jotzen da produktu honen erabilera, adibidez, ustez egoera osasuntsuan zeuden animalia batzuren heriotza edo ibaietan agertutako bits pilaketa. Instituzioak ere produktu honen erabilerak izan ditzaken ondorioetaz konturatzen hasi dira Gorbean, Urkiolan eta Urdaibaiko erreserban kalteak hauteman ondoren, kontutan izanda gainera, leku hauetan modu biologikoak erabiltzen direla (Bacillus thuringinsis) hala ta guztiz ere nonbaitetik iritsi da produktu hori aipatutako leku hoietara, baita era eraginak nabaritu dituzte nekazal gune batzuetan. Sustantzi honen erabilerari buruzko polemika ez da soilik beste insektu batzuengan ,basoetan edo ibaietan izan dezaken ondorio txarretara mugatzen, kontua haratagao doa, ekosisteman era eragina baitu berau zabaltzeko moduagatik. Urte hauetan kaltetu asko egon da, baserritarrak, arto sailak, zelaiak eta dimilina eta gasoilaren arteko nahastea zuzenean jasan behar izan duten mendiak esate baterako. Aldundian ere ezin dute ziurtatu honelako ondorio txarrik berriro gertatuko ez denik.

Izurrite honi aurre egiteko gaur egunean dagoen basoekiko politika aldatu behar da.; gaur egun epe motzerako eta produktu bakarraren lantzean oinarritzen dira , eta hobe da produktu ezberdinak (zuhaitzak kasu honetan ) landatzea, eta epe luzeagoan lan egitea hauekin.

Eguzki, 2006-09-17

——————————–

DIMIL?N, UN PRODUCTO DE DUDOSA INOCUIDAD

Como cada septiembre de todos los a?os,ya estamos con las fumigaciones de dimilin. El dimil?n es el nombre comercial de un pesticida (diflubenzur?n) que se utiliza para combatir la plaga de orugas de la procesionaria que afecta a todos los pinos, pero fundamentalmente al pino insignes. Para favorecer su persistencia en las ac?culas de los pinos se utiliza gasoil como difusor y sustancia adherente, lo que reduce la cantidad de dimil?n utilizado. La fumigaci?n con este producto se realiza tradicionalmente desde avionetas, sobre determinadas zonas de pinares. Desde la declaraci?n de esta especie como plaga, esta labor corre a cargo de las instituciones forales.

Durante estos a?os, se han sucedido los informes cient?ficos alertando de los peligros, riesgos y otros efectos del dimil?n. En paises como Estados Unidos y Holanda, est? prohibido su empleo en zonas habitadas o con residuos agr?colas. Por su persistencia en el medio, su posibilidad de llegar a cursos de agua y su efecto sobre un n?mero muy elevado de especies, el dimil?n es producto peligroso. Adem?s,en Euskal Herria se han atribuido a esta sustancia algunas situaciones que se dan despu?s de estas fumigaciones, como muerte de animales aparentemente sanos (avalado por un informe veterinario) o concentraci?n de espuma en el r?o. Las propias diputaciones aceptan de alg?n modo su peligrosidad al prescribirlo en los parques naturales de Gorbeia y Urkiola y en la reserva de Urdaibai, donde utilizan m?todos biol?gicos (Bacillus thuringinsis, trampas con feromona,…) y en zonas de agricultura.

La pol?mica sobre la utilizaci?n de este producto no se limita exclusivamente a los efectos de esta sustancia sobre los otros insectos que viven en las repoblaciones forestales o al efecto de los lixiviados que lleguen a los cursos de agua cercanos a los pinos, sino tambi?n a todos los ecosistemas, por la imprecisi?n que se da en su aplicaci?n. Durante todos estos a?os, se han dado casos de afectados ( baserritarras, maizales, prados y monte bajo regados literalmente con ba?os de esta mezcla dimil?n y gasoil), lo que contradice la normativa de aplicaci?n. Las propias diputaciones se reconocen incapaces de asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.

La soluci?n al problema de esta plaga pasa por un cambio de la pol?tica forestal, centrada actualmente en el monocultivo de una especie de turno corto. Un cambio que deber?a estar basado en la diversificaci?n de especies y en los turnos de corta m?s largos.

CARACTERISTICAS DE DIMIL?N

? Es muy t?xico para invertebrados acu?ticos (cangrejos).

? En su manipulaci?n hay que utilizar ropa de protecci?n, guantes y evitar el cantacito personal.

? Aunque no es cancerigeno uno de los productos de su descomposici?n (paracloanaline) s? lo es.

? Falta informaci?n sobre los efectos de otros metabolitos y las reacciones con otros productos qu?micos.

? Se acompa?a de gasoleo como elemento mojante.

? Persiste durante m?s de 17 meses despu?s de su aplicaci?n.

? Afecta tambi?n a otros insectos ( col?mbolos, abejas?) y al 10-30% de los enemigos naturales de la plaga.

Comments are closed.